Garantiebepaling

Marciano’s Haarstyling

Garantiebepaling

Wij garanderen de deugdelijkheid van de geleverde zaken gedurende zes maanden na aflevering op fabricagefouten. Wordt terecht een beroep op deze garantie gedaan, dan hebben wij de keuze om de zaak zo spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. De client kan aan deze garantie enkel recht op schade vergoeding ontlenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een allergische reactie bij een client of derden te gevolge van de door ons geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of door grove schuld. De aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt door het vervangen van de geleverde zaak dan wel terugbetaling van het geen door client betaald is, dit ter keuze aan de client. Indien de gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften niet worden opgevolgd, of bij het gebruik van producten die niet door ons worden geadviseerd , vervalt iedere vorm van garantie. Het ruilen van een haarwerk is uit hygienisch oogpunt niet mogelijk.

Geschillencommissie

Wij zijn als professioneel haarwerker lid van ANKO | Sectie Haarwerken en daarmee ook automatisch aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Heeft u een klacht, maar komt u er niet uit met ons? Uw haarwerkspecialiste is aangesloten bij De Geschillencommissie. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.
Bent u ontevreden over uw behandeling? Dan horen wij dat uiteraard graag zo snel mogelijk. Schroomt u niet om meteen met ons contact op te nemen. Wij zorgen er voor dat wij uw probleem z.s.m. verhelpen en oplossen. Veelal kosteloos, afhankelijk van de aard van het probleem en eventuele garantie. Mocht u het gevoel hebben dat wij er niet alles eraan doen om u te helpen, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie.